Ortofed metoda

REVOLUCIONARNI UREĐAJ ZA ISPRAVLJANJE SKOLIOZE I KIFOZE!

JEDINI NA BALKANU!

ORTOFED metoda je inovativna u liječenju deformiteta kičmenog stuba. Nastala je udruženim snagama Španskih i Poljskih naučnika, predvođenih predsjednikom Evropske Komore fizijatara, profesorom Santos Sastre Fernandezom. U korijenu ove metode stoji trodimenzionalni pristup rešavanja skolioza fiksacijom, elongacijom i derotacijom prisutne krivine.
Snaga ovog uređaja je fokusirana na stabilizaciji, istezanju i derotiranju kičmenog stuba, a sve pod kontrolom inovativnog kompjuterskog programa. Uređaj se sastoji od fiksatora koji vrše stabilizaciju karlice i kičmenog stuba, kao i glavnog dijela "pushera", koji uz pravilno pozicioniranje vrši derotaciju i kontrafleksiju krivine na kojoj se primjenjuje. Intezitet pritiska zavisi od parametara unijetih preko kompjuterskog programa.

Uređaj je namijenjen, kako adolescentnim, tako i adultnim skoliozama, kod kojih postiže kvalitetne rezultate na polju mobilizacije rigidne krivine, kao i lakšeg zauzimanja korektivnog polozaja.

Ovaj program se primjenjuje u Poljskoj i Španiji već od 2010. godine sa velikom stopom uspjeha. U sklopu naučnih istraživanja rađenih na uzorku od 50 adolescentnih skolioza, Orthofed je pokazao izvanredne rezultate.

Uz kvalitetno razumijevanje ponašanja krivina kičmenog stuba, uz korišćenje Schroth i Fits metode, pruža se najkvalitetniji pristup rješavanju ovog upornog deformiteta.