Neurorobotska rehabilitacija

Neurorobotska rehabilitacija je oblast medicinske tehnologije koja koristi robote i računarske sisteme za poboljšanje funkcija kod pacijenata sa neurološkim poremećajima. Ova metoda se koristi za rehabilitaciju pacijenata sa poremećajima pokreta kao što su:

 • moždani udar
 • Parkinsonova bolest
 • multipla skleroza
 • mišićna distrofija
 • amiotrofična lateralna skleroza
 • spinalna mišićna atrofija
 • primarna lateralna skleroza
 • različite forme bolesti motornog neurona
 • različite forme miopatija
 • stečene i nasledne neuropatije
 • stanje nakon AIDP (Guillain-Barre sindrom)
 • cerebralna paraliza
 • demencija
 • povrede plexus brachialisa i plexus lumbosacralisa
 • povrede kičmene moždine (paraplegije i parapareze)
 • tumori mozga i kičmene moždine kod kojih postoji neurološki deficit
 • stanja nakon meningitisa ili encefalitisa kod kojih postoji neurološki deficit

Roboti koji se koriste u neurorobotskoj rehabilitaciji su specijalno dizajnirani da simuliraju funkcije koje pacijenti treba da povrate. Oni mogu kontrolisati snagu, brzinu i raspon pokreta koji pacijenti izvode. Osim toga, roboti omogućavaju precizniju i kontrolisanu vježbu u poređenju sa konvencionalnim metodama rehabilitacije.

Neurorobotska rehabilitacija takođe koristi računarske sisteme za praćenje i analizu pokreta pacijenata. Ovi sistemi mogu generisati podatke o tome koliko pacijenti napreduju, što omogućava fizioterapeutima da prilagode terapiju pacijentima.

Dokazano je da neurorobotska rehabilitacija može poboljšati motoričke funkcije kod pacijenata sa neurološkim poremećajima, što dovodi do veće nezavisnosti i kvaliteta života pacijenata.