Manuelne tehnike

Manulene tehnike su bezbolne i sigurne tehnike lijecenja uz pomoc ruku fizioterapeuta. Trenutno u svijetu su zlatni standard kod lijcenja akutnog i hronicnog bola u kicmenom stubu (diskopatija, diskus hernija, cerviko brahialgija, lumbo isijalgija) i zglobovima (rame, lakat, zglobovi šake, kuk, koljeno i zglobovima stopala) kao i kod sportskih povreda (uganuća zglobova i povreda mišica). Korišćenjem specijalnih manuelnih testova i tehničkih dijagnostickih metoda (RTG, MR, UZ, CT) uspostavlja se dijagnoza.

ERGON TEHNIKA

Ergon tehnika je inovativna tehnika IASTM (instrumentalno asistiran tretman za mobilizaciju mekih tkiva) koja kombinuje statičke i dinamičke manipulacije mekog tkiva, sa specijalizovanim instrumentima od hiruskog nerđajućeg čelika, a koristi se za riješavanje muskuloskeletnih problema.
Ovom terapijom stimuliše se anabolicki proces , čime se potiskuje krv ili edem, poboljsava protok limfne i venske cirkulacije, i samim tim se vraća biomehanicka funkcija cijelog tijela, a ne samo zgloba.

Obzirom da se 20% mišićnih vlakana završava na fasciji, ovom tehnikom postižemo odlične rezultate kod:
 • plantarnog fascitisa
 • bolnog ramena
 • teniskog lakta
 • svih tendinopatija
 • problema sa meniskusima i ligamentima koljena
 • problema sa primicačima zgloba kuka
 • karpalnog tunela
 • glavobolja
 • tortikolisa
 • cervikalnog i lumbalnog sindroma
 • degenerativnih oboljenja kuka i koljena
Ergon tehnika
Najbolje rezultate i to odmah nakon prvog tretmana daje kod velikih tvrdih ili mekih otoka zgloba.

MULLIGAN MOBILIZACIONA TEHNIKA

Mulligan mobilizaciona tehnika je praktičan koncept orjentisan na probleme u izvodjenju pokreta nekog dijela tijela kod pacijenta.
Primjenjuje se kod akutnih bolnih stanja, otoka i slično, a za cilj ima da omogući pokret bez prisustva bola, kod saniranja dugotrajnih kontraktura i sl. Takodje, fantasticne rezultate daje kod povreda ramenog zgloba, koljena, bola u zglobu kuka, "malih" zglobova i ukocenosti u vratu i kičmi.
miligan tehnika
Mulligan koncept je integrisana komponenta mnogih manuelnih terapijskih tehnika. Osnivač ove tehnike, Brajan Mulligan, sedamdesetih godina uveo je ovaj koncept. Koncept se temelji na Kaltenborgovom principu o vraćanju fiziološke pokretljivosti u zglobu.

Muligan smatra da povrede i istegnuća mogu biti rezultat manje promjene (u odnosu na elemente koji čine zglob pa je zbog toga smanjena amplituda pokreta, a neretko se javlja i bol) položaja zgloba, koja kao takva uzrokuje smanjenu pokretljivosti zgloba.

PNF (Proprioceptivna neuromuskularna fascilitacija)

Ono što je jedinstveno ovom konceptu je mobilizacija kičmenog stuba koja se odigrava paralelno sa zigapofizalnim zglobovima. PNF (Proprioceptivna neuromuskularna fascilitacija) obuhvata niz tehnika kojima se pomaže razvoj misicne snage i izdrzljivosti, mobilnost i stabilnost zglobova, kao i motorna kontrola i koordinacija. A sve ove tehnike imaju za cilj poboljšanje ukupne funkcionalne sposobnosti pacijenta. U osnovi ove filozofije je da sva ljudska bića, uključujući i ona sa invaliditetom, imaju nerazvijene potencijale. (Kabat, 1950)
pnf tehnika
U vezi sa ovakvom filozofijom, treba imati u vidu određene principe koji su za PNF bazični. Principi su sledeći:

 • PNF predstavlja integrativni pristup, svaki tretman je usmeren ka cjelokupnom ljudskom biću, a ne samo na specifičan problem ili segment tijela,
 • Pristup tretmanu je uvek pozitivan, uz naglašavanje i korišćenje onoga što pacijent može da uradi, kako na fizičkom, tako i na fiziološkom nivou,
 • Primarni cilj svakog tretmana je pomoć pacijentu da dostigne svoj najviši nivo funkcionisanja,
 • Smatramo da ovako funkcionalno pozitivan pristup predstavlja najbolji način da se pacijent stimuliše i tretmanom postignu najviši rezultati.


PNF sistem vježbi je naročito pogodan u:

 • Ortopediji ( od lakših povreda do preloma),
 • Neurologiji( kvadriplegiji, paraplegiji, hemiplegiji, leziji perifernih živaca, Parkinsonova bolest, Multiplaskleroza),
 • Pedijatriji ( dječija cerebralna paraliza, stimulacija motornog razvoja, korekcija posture kod kifoza i skolioza),
 • Reumatologiji( cervikalni i lumbalni sindrom, artroze koljena ,kuka, ramena).