Kineziterapija

Kineziterapija je vrsta fizikalne terapije gdje se primjenjuje pokret kao metoda liječenja. Akademska i klinička osnova kineziterapije počiva na dva fundametalna principa – primjena vježbi i edukacija. Ona čini osnovno sredstvo fizikalne medicine i rehabilitacije, ali i jedna od mjera za očuvanje i unapređenje zdravlja.Kineziterapiju čine planirane, strukturisane, ponavljane aktivnosti sa ciljem da se preventivno ili terapijski djeluje na tijelo ili bilo koji njegov dio.
Kineziterapija
Postoje dve vrste kineziterapije:

1. Aktivna kineziterapija- terapijske vježbe i funkcionalne aktivnosti
2. Pasivna kineziterapija- masaža, manipulacija, mobilizacija kičme, trakcija i postizometrička relaksacija

Obije kineziterapije imaju svoje specifičnosti i sličnosti i dobro se dopunjavaju jer imaju iste ciljeve.

Aktivne vježbe se dijele na:

 • aktivne potpomognute
 • aktivne bez otpora
 • aktivne vježbe sa otporom

Ona se primjenjuje u gotovo svim medicinskim stanjima, ali i preventivno.
Kineziterapija predstavlja liječenje pokretom i tu su vježbe kao osnova sprovođenja terapije. Vježbe povećavaju: snagu, otpornost, elastičnost mišića, zglobova i ligamenata, povećavaju koordinaciju pokreta.

Pravilna primjena kineziterapije dovodi do:

 • Poboljšanja obima pokreta i funkcije zglobova
 • Povećanje mišićne mase
 • Održavanje pravilnog položaja tijela
 • Istezanja skraćenih mišića

Još veći značaj kineziterapija dobija upravo zbog toga što pokret dovodi do angažovanja i ostalih organskih sistema kao sto su kardiovaskularni, respiratorni endokrini ,digestivni.

Oblici kineziterapije koje sprovodimo u Fizio centar ENDORFIN su:

 • Edukacija zaštitnih položaja i pokreta
 • Kineziterapija za cervikalni sindrom
 • Kineziterapija za lumbalni sindrom
 • Kineziterapija kod perifernih artroza (gonartroza, koksartroza, artroza sitnih zglobova šaka)
 • Kineziterapija posle preloma kostiju,
 • Kineziterapija posle sportskih povreda( istegnuća, isčašenja, ruptura)
 • Vježbe za osteoporozu
 • Korektivna gimnastika
 • Vježbe za skoliozu i kifozu
 • Vježbe za korekciju ravnih tabana

Prije propisivanja bilo kakve kineziterapije, neophodno je da specijalista fizioterapije uradi sveobuhvatnu evaluaciju pacijenta i isključi sve rizike za njeno propisivanje, što je bitno za pravilno doziranje vježbi.

Simptomi kao nesvjestica, vrtoglavica, nedostatak vazduha ili bol u grudima predstavaljaju upozorenje da je kineziterapija možda predozirana i da je treba prekinuti ili pak uraditi dodatna ispitivanja prije nego što se sa njom nastavi.
Pokret po svom djelovanju zamjenjuje svako terapeutsko sredstvo, dok ostala medikamentozna sredstva ne mogu zamijeniti pokret.
Tissot 1982 godina,